Routing en assortiment zijn ook specialisaties van Garden Center Advice. Door cijfermatige onderbouwing hebben wij de mogelijkheid  een optimale routing te tekenen en te realiseren. Daar waar leveranciers van verschillende winkelmaterialen vaak één proces goed beheersen, bijvoorbeeld het leveren van mooi stellingmateriaal, nemen wij uw wensen en die van uw klant als uitgangspunt. Zo zorgen wij voor een optimale oplossing. Vaak betekent dit dat er op een andere manier wordt gekeken naar de inrichting van uw winkel en dat bestaande materialen prima kunnen dienen als presentatiemateriaal.

Visualisatie zorgt voor een duidelijke plan presentatie. Al onze projecten met betrekking tot routing en assortiment worden stap voor stap uitgewerkt en tussentijdse beslismomenten worden ingebouwd. Door het aanhouden van een strak stappenplan is het mogelijk om gezamenlijk tot de juiste assortiment keuzes en een optimale routing te komen.

 

 

GARDEN CENTER ADVICE BIEDT U INTEGRALE OPLOSSINGEN GERICHT OP NIEUWBOUW, VERBOUW EN/OF OPTIMALISATIE.

Marketing

Het kiezen voor een gedwongen of vrije routing is een veel terugkomend vraagstuk. Voor Garden Center Advice is maar één routing de beste. Na beoordeling van de vraag, het gebouw en de assortiment keuzes is het mogelijk om een routing in te tekenen. Eén ding is bovenal belangrijk: altijd denken vanuit de consument. Wanneer het voor een consument mogelijk is om makkelijk ‘run’ aankopen te doen, wordt het vanzelf ‘fun’ shoppen.

Door verrassingselementen aan te brengen in de routing en het personeel te trainen ‘hoe om te gaan met winkelmateriaal’ ontstaat direct borging van uw winkelverandering. Duidelijkheid in presentatie, rust op de winkelvloer en heldere communicatie van prijs en boodschap zorgen voor een optimale winkelbeleving.

Routing & sfeerbeleving

Assortiment selectie vindt plaats op basis van doelgroep bepaling. Wat wilt u bereiken met prijsbeleid, service, winkelbeleving en natuurlijk de breedte van het assortiment? Deze vragen passeren de revue en worden in het totaalplan meegenomen. 

Garden Center Advice zorgt voor een aantrekkelijke en optimale samenstelling van uw assortiment. Om op ons vakgebied speler van formaat te kunnen zijn bezoeken wij alle toonaangevende beurzen en onderhouden wij nauwe contacten met bekende en minder bekende leveranciers om up-to-date te blijven met vernieuwde assortimenten. Door Garden Center Advice wordt bij voorgenomen veranderingen altijd eerst gekeken naar het huidige assortimentsbeleid voordat er veranderingen worden voorgesteld. Door analyse wordt duidelijk waar de kracht in het huidige assortiment zit. De kracht wordt nooit verminderd, maar juist versterkt door het toevoegen van assortimenten of juist wegnemen van huidige (overlappende) assortimenten. Keuzes maken is belangrijk, zowel voor u als voor uw personeel. Het doel is dat uw klanten voor uw tuincentrum blijven kiezen, dat is de allerbelangrijkste keuze.

Bekijk de volgende oplossing Terug naar overzicht